Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

Dane przedsiębiorcy

 1.Sklep internetowy BESTLAMP z siedzibą w 86-032 Niemcz, ul.Elizy Orzeszkowej 4 NIP PL 5542917097, 
    Regon 341222802

    Nr rachunku bankowego : 95 1910 1048 2121 4178 2152 0002
    Nr rejestrowy GIOŚ E0015491W.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu 
    zarządzającego i prowadzącego Sklep. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

3. Właściciel sklepu BESTLAMP zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie 
    w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.  Polityka Prywatności znajduje się na
    stronie sklepu


Postanowienia ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów (w skrócie ADO) sklepu internetowego BESTLAMP jest Wofi Polska s.c. z          siedzibą przy ul. Elizy Orzeszkowej 4, 86-032 Niemcz, NIP 554-291-70-97.

2. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu                    rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.

3. Dane osobowe podane przez Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu złożenia, utrzymania i korzystania z konta            oraz realizacji zamówień i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonymi zamówieniami.

4. ADO zbiera tylko te dane, które są niezbędne do realizacji zamówień i tylko przez okres konieczny do realizacji celu, w      jakim zbiera dane.

5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich        sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa,          ograniczenie przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych            osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych w celu realizacji zamówień opisane są w Polityce Prywatności.

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

 • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
 • dostęp do sieci Internet
 • adres poczty email

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują 
    żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania
    serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a
    Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie  oferty do oczekiwań i preferencji każdego
    Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często
    domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w
    każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na
    funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Informacje dotyczące plików Cookies zawarte są również w Polityce Prywatności.

Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail, hasło oraz imię
   i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło
    jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail
    oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie powinien przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody
    sklepu.

Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o
    każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności
    prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

 • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
 • wybór formy dostawy i płatności
 • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
 • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
 • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone  nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

 • dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
 • opis produktu (np. ilość, kolor, wymiary)
 • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
 • cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy
 • sposób płatności
 • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
 • informację o prawie do rękojmi
 • w załączniku przesyłany jest  wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni

6. W przypadku braku towarów w magazynie producenta, sklep zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o
    tym Kupującego i podejmie on decyzję o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, dłuższy czas
    oczekiwania, anulowanie zamówienia).

7. Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad
    fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.

Forma płatności

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

 • przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
 • za pobraniem kurierowi w momencie odbioru towaru

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym
    zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności
    sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z
    tego tytułu.

Ceny i koszty przesyłki

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do
    przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena
    produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych
    opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest
    informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed
    złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności)
    udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana
    jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

Dostawa

1. Sklep BESTLAMP wysyła zamówione produkty za pośrednictwem firm kurierskich. Wszystkie przesyłki są
    starannie zapakowane i ubezpieczone od uszkodzenia lub zaginięcia.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób
    indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do
    wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może
    odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

4. W dniu wysyłki towaru ze sklepu Klient jest informowany o wysyłce poprzez wiadomość e-mail z podanym
    numerem listu przewozowego.

5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w
    którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane
    przez Sprzedawcę.

6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić  towar i w razie jakiejkolwiek szkody
    spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź
    skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. Przepisy Ustawy o
    Prawach Konsumenta nie mają zastosowania jeżeli stronami umowy są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.

2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia
    mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po
    prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed
    jego upływem na adres Sklep BESTLAMP, adres ul. E. Orzeszkowej 4, 86-032 Niemcz, telefon
    +48523200319 adres email : info@bestlamp.pl.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co
    strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
    później niż w terminie 14 dni.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi
    Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia
    od umowy.

5. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy
    inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest
    zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy,  Sklep dokona zwrotu gotówki w ciągu 14 dni od daty
    otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot za jego zgodą nastąpi na wskazany przez Konsumenta
    rachunek bankowy. Sklep wydaje  poświadczenie o zwrocie świadczenia. Sprzedawca może się wstrzymać ze
    zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma odesłany przez Konsumenta produkt.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba
    że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru
    przed jego upływem.

8. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w
    nieodpowiedni sposób.

9. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości
    e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

 • Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub
 • ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Prawo Konsumenta do rękojmi

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność
    towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli  Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12
    miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być
    przekazana m.in. poprzez :

 • wysłanie wiadomości e-mail na adres : info@bestlamp.pl
 • listownie na podany adres sklepu
 • dzwoniąc pod nr +48523200319

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być
    określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej
    przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4,
    reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z
    umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość
    odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji. Podstawą
    reklamacji może być rękojmia lub gwarancja.

7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje  poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie sklepu.

Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.bestlamp.pl

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku
    dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów
    poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email
    wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu
   pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w
   życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu
    przed dniem wejścia w życie zmian.